Servizos

Ámbitos de actuación e produtos

Análise de satisfacción de clientes
Inventariado e análise de recursos
Avaliación de deseño de produtos e packaging
Estudos de posicionamento e imaxe de marca
Estudos socio-económicos
Estudos de clima laboral
Avaliación do impacto de campañas publicitarias
Plans estratéxicos
Estudos de opinión e hábitos de consumo
Formación en Xestión de Calidade Turística e Comercial
Cartas de servizos
Redacción de guías e publicacións
Telemárketing

Ferramentas e tarefas

Para levar a cabo un estudo o primeiro é definir o obxecto e escoller a metodoloxía e as ferramentas para comprendelo.

Técnicas Cuantitativas: Entrevistas presenciais, telefónicas e online

 • Deseño mostral
 • Elaboración de Cuestionarios
 • Realización e Control de Campo
 • Deseño de matrices de datos
 • Análise Estatística de Datos (SPSS)
 • Sistematización da información e Redacción de Informes

Técnicas Cualitativas: Focus Group, entrevistas en profundidade, método DELPHI

 • Deseño Mostral
 • Elaboración de Guións e Cuestionarios
 • Identificación, captación e coordinación de axendas de participantes
 • Dirección, moderación, realización e gravación do campo
 • Transcripcións
 • Análise do discurso
 • Sistematización da información e redacción de informes

Análise de Fontes Secundarias

 • Busca e recollida de información
 • Procesamento e Validación de Información
 • Deseño de Matrices e Bases de Datos
 • Análise Estatística de Datos (SPSS)
 • Sistematización da Información e Redacción de Informes.